ORION SEARCH INTERNATIONAL AS
 
 
 
 
 

Orion Search International AS

Rekrutteringsprosesser med fokus på bedrifters lønnsomhet

Konkurransen om de beste lederne og medarbeiderne blir stadig tøffere. De fleste bedrifter innser at rekruttering er tidkrevende og krever kompetanse, testverktøy og grundige prosesser. Orion Search International tilbyr et moderne rekrutteringskonsept for bedrifter som er opptatt av høy kvalitet og effektivitet i rekrutteringsprosessen. Gjennom aktivt markedssøk, et omfattende og relevant nettverk, og bruk av moderne IT-verktøy sikrer vi en effektiv og målrettet jakt på de riktige menneskene. Vi fokuserer på search, men støtter ofte rekrutteringsprosessen med annonsering.

Orion har som mål å ha de mest lojale kundene, gjennom et høyt servicenivå og en effektiv og god løsning av kundens rekrutteringsbehov. For oss vil det alltid være sentralt å identifisere, vurdere og presentere kandidater som vil sikre økt lønnsomhet for våre kunder. 

Velkommen til Orion!


 

Utvalgte stillinger: